home
services
contacts

Služby

Konzultácie

Prevedieme optimalizáciu Vašich nákladov a potrieb telekomunikačných služieb.

Tím našich telekomunikačných špecialistov Vám na základe Vami dodaných podkladov vytvorí návrh na zníženie nákladov za telekomunikačné služby vo Vašej spoločnosti. Snahou nie je len to, aby náš zákazník realizoval svoje úspory vlastnými personálnymi prostriedkami, ale s pomocou našich odborníkov je prevádzaná aj realizácia našeho návrhu na úsporu. Úspory rozdeľujeme do základných celkov:
Služby pevných telefonnych linek
Pomocou detailných znalostí trhu a ich vyhodnotenia je Vám predložená cenová rozvaha, ktorú môže Vaša spoločnosť dosiahnuť.
Služby mobilných telefónov
Vhodným návrhom a kalkuláciou Vami prevolaných čiastok a postupom pri vyjednávaní s mobilnými operátormi je docielená optimalizácia taríf od Vašeho mobilného operátora.
Služby pripojenia k sieti internet a VPN
Vyhodnotením parametrov, potrieb a spôsobu Vašeho prístupu k sieti internet je navrhnutý optimálny model pripojenia, a tým získate optimálne pripojenie k sieti internet a VPN.
Právne služby v oblasti telekomunikácií
Naši právny zástupcovia Vám pomôžu v prípade potreby riešenia sporov v oblasti telekomunikácií a tiež s Vami uskutočnia právne konzultácie Vami uzatváraných zmlúv.
Výsledkom našej práce je úspora nákladov na telekomunikačné služby rádovo niekoľko desiatok percent bez akéhokoľvek zníženia kvality odoberaných služieb.

Copyright 4Consult 2006. Všetky práva vyhradené. home - služby - kontakty