home
services
contacts

SANGOMA produkty

www.sangoma.sk

DIGIUM produkty

www.digium.sk

PIKA produkty

http://www.4consult.sk/pika

ASTERISK softvér

www.asterisk.sk

Blizšie informácie a cenníky na vyžiadanie e-mailom

Copyright 4Consult 2006. Všetky práva vyhradené. home - služby - kontakty